Kirkebygden barnehage
Tel: 64992140    Adr: Lotterudveien 25, 1912  Enebakk    Send oss epost
 
Veronika Repstad
Enhetsleder
edf40wrjww2utHPEmployees:FullText
Veronika er utdannet førskolelærer. Hun har jobbet i barnehage siden 2000. Hun startet i Kirkebygden barnehage i 2007, først som assisterende styrer, og er nå ansatt som enhetsleder for barnehagen.
send epost
 
 
Takk for at du besøkte Kirkebygden barnehage