Kirkebygden barnehage
Tel: 64992140    Adr: Lotterudveien 25, 1912  Enebakk    Send oss epost
 
Hanne Cathrine Oppegaard
Barne og ungdomsarbeider
edf40wrjww2utHPEmployees:FullText
Har jobbet i Kirkebygden bhg. siden 2005. Hun har vært ped.leder på disp på avd. Rød og Blå. Hanne jobber nå som støtteassistent på avdeling Blå
 
 
Takk for at du besøkte Kirkebygden barnehage