Kirkebygden barnehage
Tel: 64992140    Adr: Lotterudveien 25,   1912  Enebakk    Send oss epost
 

Blå avdeling ( 04/09/2014 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Velkommen til blå avdeling!

Vi er en storebarnsavdeling, som fra høsten -14 har 16 barn i alderen 2 til 6 år.

Blå har en aktiv og fornøyd gruppe, og vi har prøvd å møte behovet for lek, og aktivitet med mye utetid, og aktive samlinger.Vi har to turdager i uka og elsker å være ute i all slags vær!

Vi har  førskolebarn som har egen gruppe en gang i uken der de i første omgang skal jobbe med språkleker, og skoleforberedende aktiviteter (språksprell). De har også en felles førskoledag, der alle på tvers av avdelinger jobber med ulike tema.

3åringene har egne språksamlinger der hensikten er å styrke språket og språkforståelsen. Vi har også flere flerspråklige barn som har god nytte av disse samlingene.

4åringene har vennesamlinger, her fokuserer vi på sosial kompetanse. Sette egne behov litt til side, ta hensyn til andre, styrke selvhevdelsen på en god måte etc.

Voksne på blå brenner for at alle barna skal ha en forutsigbar, innholdsrik dag der de føler seg sett og hørt og ha medvirkning til egen hverdag :)

 

 Logg inn for å se alt innhold:
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer

 
Ansatte
Iren Nordhagen - Fagarbeider
(se info)
Marianne Sørensen - Pedagogisk leder - avdeling blå
(se info)
Vanja Bjørgen - Assistent
(se info)
Anne Berit Sikkerbøl - Fagarbeider
(se info)
 
 
 
Takk for at du besøkte Kirkebygden barnehage