Kirkebygden barnehage
Tel: 64992140    Adr: Lotterudveien 25, 1912  Enebakk    Send oss epost
 

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Pedagogisk årsplan 2018-2019
( 236 KB )

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling
( 51 KB )

Varsel om økt brukerbetaling i enebakk kommunes barnehager
( 48 KB )

Betalingsregulativ
( 75 KB )

Ny makspris og økt kostpenger fra 1. januar 2016
( 63 KB )

Infobrev rundt endrede krav til redusert foreldrebetaling
( 96 KB )

Infobrev rundt reviderte vedtekter fra kos
( 37 KB )

Reviderte vedtekter fra 15 august 2014
( 117 KB )

Foreldresamtaleskjema storehuset
( 82 KB )

Foreldresamtaleskjema lillehuset
( 82 KB )

Medisinering i barnehagen
( 14 KB )

Barn og kulde
( 174 KB )

 

 
 
Takk for at du besøkte Kirkebygden barnehage