Kirkebygden barnehage
Tel: 64927202  64928213    Adr: Lotterudveien 25,   1912  Enebakk    Send oss epost
 
Foreldreråd ( 04/09/2014 )

Alle foreldre i barnehagen utgjør foreldrerådet som velger represenanter til SU og AU.
SU- samarbeidsutvalget 2016/2017 ( 09/09/2016 )

I SU er foreldre representert med to representanter, personalet med to og kommunen stiller med to politikere. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og å arbeide for å framme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldrenes representanter:

  • Gro Grinde, mammaen til Torunn på blå
  • Marthe Engenes, mammen til Sigurd og Magnus på rød

Personalets representanter:

  • Marianne Wattum, jobber på blå
  • Kari Lien Kristiansen, jobber på rød 

Politikernes representanter:

  •  Prisca Bruno Massao - V
  • Thorstein Heiaas - SPAU- arbeidsutvalget 2016/2017 ( 08/02/2017 )
v>

Hos oss velger foreldrene noen som skal sitte i AU. Disse jobber med å arrangere diverse fester / sammenkomster og andre velferdstiltak som kommer dagens brukere til gode. De har også ansvar for "foreldrekassen" hvor alle foreldre betaler et visst beløp som er med på å finansiere dette.

Foreldrerepresentanter i AU:

Gro Grinde og Marthe Engenes sitter også i SU.

 

Logg inn for å se alt innhold:
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer

 
Dokumenter- se også dokumentmappen
Referat fra au møte våren 2017
Last ned
Referat fra su møte våren 2017
Last ned
Referat su møte høst 2016
Last ned
Referat su møte 8 oktober 2014
Last ned
Referat fra su møte høsten 2013
Last ned
Referat su- møte november 2011
Last ned
 
 
 
Takk for at du besøkte Kirkebygden barnehage