Kirkebygden barnehage
Tel: 64992140    Adr: Lotterudveien 25,   1912  Enebakk    Send oss epost
 
Foreldreråd ( 04/09/2014 )
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Alle foreldre i barnehagen utgjør foreldrerådet som velger represenanter til SU og AU.
SU- samarbeidsutvalget 2018/2019 ( 11/09/2018 )
edf40wrjww2utHPContent:FullText

I SU er foreldre representert med to representanter, personalet med to og kommunen stiller med to politikere. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og å arbeide for å framme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldrenes representanter:

  • til Mari og Vilde på gul og blå
  • Merethe Thranem Sundby, mammen til Ane på rød

Personalets representanter:


  • Hanne Oppegaard, jobber på rød

Politikernes representanter:

  • Helvi Saltnes - AP
  • Thorstein Heiaas - SPAU- arbeidsutvalget 2018/2019 ( 11/09/2018 )
edf40wrjww2utHPContent:FullText
v>

Hos oss velger foreldrene noen som skal sitte i AU. Disse jobber med å arrangere diverse fester / sammenkomster og andre velferdstiltak som kommer dagens brukere til gode. De har også ansvar for "foreldrekassen" hvor alle foreldre betaler et visst beløp som er med på å finansiere dette.

Foreldrerepresentanter i AU:

 og Merethe Thranem Sundby sitter også i SU.

 

Logg inn for å se alt innhold:
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer

 
Dokumenter- se også dokumentmappen
Referat su møte høst 2016
Last ned
Referat su møte 8 oktober 2014
Last ned
Referat fra su møte høsten 2013
Last ned
Referat su- møte november 2011
Last ned
 
 
 
Takk for at du besøkte Kirkebygden barnehage