Kirkebygden barnehage
Tel: 64992140    Adr: Lotterudveien 25,   1912  Enebakk    Send oss epost
 
Skal du begynne i vår barnehage? ( 25/06/2013 )
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Vi vil her gi litt generell informasjon om hvordan det er å være ny i vår barnehage.

Når dere har fått tildelt og akseptert plass hos oss, vil dere etter hvert motta et brev med informasjon om barnehagen og hvilken avdeling deres barn skal begynne på.
Her vil det også stå litt om hvordan tilvenningstiden blir. Alle barn er jo ikke like, så vi prøver etter beste evne å tilpasse tilvenningen etter barnets og dere foreldres behov. Som et utgangspunkt regner vi 3 dager på tilvenning:

Dag 1: Dere har en kort dag i barnehagen (ca 3 t), hvor foresatte er til stede hele tiden.

Dag 2: Vi avtaler oppmøte med dere. Hvis barnet sover på dagen forsøker vi å få barnet til å sove i barnehagen denne dagen. Vi forsøker også å få til en samtale med dere foresatte. Barnet kan forsøke å være litt alene. Det er ikke så lett å forberede de minste på dette, men vi samarbeider og ser an barnet. Den som er sammen med barnet på tilvenning må være tilgjengelig i denne perioden.

Dag 3: Idag er det fint om dere kommer til den tiden dere vanligvis skal levere. Etter en liten stund kan de foresatte si hade og gå, slik at barnet får vært mest mulig alene i barnehagen denne dagen. 

Vær forberedt på at noen barn kan bruke lengre tid enn 3 dager på tilvenningen. Men det kan også være at det er dere foreldre som trenger mer tid. Snakk med de voksne på avdelingen for å finne gode løsninger, som er til det beste for ditt barn og dere. 

Som foreldre må man også være forberedt på at de fleste barn har perioder hvor de er lei seg når mor eller far skal si hade for å dra på jobb. For noen går f.eks. tilvenningen veldig bra, men så begynner barnet å gråte etter noen dager/uker. Noen tips fra oss kan kanskje være gode:

  • Spør ikke barnet om det er greit at du går. For hva gjør du egentlig hvis barnet sier nei?
  • Si først hade først når du skal gå. Hvis barnet begynner å gråte så la de ansatte i barnehagen overta. Ta heller en telefon til barnehagen litt senere for å høre hvordan det går. Etter hvert vil barnet skjønne at hade faktisk betyr at du må gå.

 

Logg inn for å se alt innhold:
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer

 
 
Takk for at du besøkte Kirkebygden barnehage